Mae Pellennig wedi ei leoli ar Ynys Môn, rydym yn cynnal gweithgareddau Syrffio ar draethau gwych yr ynys. 

Mae gennym dim profiadol o hyfforddwyr lleol a Chymraeg, sydd yn darparu gweithgareddau o'r safon uchaf gyda'r holl wybodaeth leol. 

Rydym yn angerddol dros weithgareddau awyr agored, y Gymraeg, ein hanes a'n diwylliant a'n hetifeddiaeth naturiol 

 

Pellennig is located on Ynys Môn, we provide Surf lessons on the island's stunning beaches. 

We have experienced instructors from the area, that can instruct through the medium of Welsh or English. 

We are passionate about outdoor activities, our culture and heritage, including history, language and our diverse environment. 

 

GWERSI SYRFFIO

Cynhelir y sesiynnau ar draeth Llydan neu Tyntywyn ger Rhosneigr.  Oherwydd amodau'r tonnau bydd angen newid lleoliad ar adegau.

Bydd sesiwn yn parhau tua 2 awr, ac mae'r pris yn cynnwys bwrdd syrffio, wetsuit ac esgidiau.

Oherwydd natur syrffio mae gofyn i chi fod yn medru nofio o leiaf 50m yn y mor.

Pris:- Grwp hyd at 4 o unigolion £140

Grwp rhwng 5 a 7 £30 y pen

Grwp o 8 hyd at 20 yn £25 y pen

Rydym yn gallu darparu ar gyfer ysgolion gyda niferoedd uchel, cysylltwch am bris a rhagor o wybodaeth

 

SURF LESSONS

Pellennig can offer private or group surfing lessons. Usually our lessons are held at Traeth Llydan or Tyntywyn, Rhosneigr. But sometimes we need to change location due to the conditions.

Sessions last around 2 hours, and the price includes a board, wetsuit and boots.

Because of the physical nature of surfing you need to be able to swim at least 50m in the sea.

 

Price:- Groups up to 4 persons £140

Groups between 5 and 7 persons £30 each

Group between 8 and 16 persons £25 each

We can provide for schools with large numbers, please get in touch for more information.

 

Y CLWB SYRFFIO

Mewn partneriaeth gyda Menter Iaith Conwy, rydym yn cynnal Clwb Syrffio cyfrwng Cymraeg wythnosol rhwng Mai a Medi 6:00pm-9:00 pm ar nos Fawrth, ar Ynys Môn.

Pris:- £7 y sesiwn

£15 am aelodaeth blynyddol

 

SURF CLUB

In partnership with Menter Iaith Conwy we organise a weekly Welsh medium surfing club between May and September  6:00pm-9:00pm Fawrth on Ynys Môn.

Price:- £7 per session

£15 annual membership fee