Awydd dysgu'r grefft o badl fyrddio (SUP stand up paddle board)?

Ffordd arbennig ac hamddenol o deithio ac ymweld ag arfordir hardd Ynys Mon

Hanner diwrnod am £40 y pen neu ddiwrnod cyfan am £70 yn cynnwys yr holl offer wetsuit ac esgidiau

 

Fancy learning to SUP, a great way see the amazing coast of Ynys Mon?

Half day £40 per person, full day £70 per person including all the equipment and wetsuit and shoes