Mae Jiwdo yn ffordd wych o gadw'n heini, dysgu celfyddyd newydd ac yn ddull hunan amddiffyn tu hwnt o effeithiol. A'i wreiddiau yn Siapan, ac yn deillio o draddodiad y Samurai, sefydlodd Jigoro Kano 'Jiwdo' (sef y celfyddyd meddal).

Mae Jiwdo yn gamp anferth yn fyd eang. Mae yn un o gampau y Gemau Olympaidd ers 1964.

Wrth ymuno a chlwb Jiwdo Pellennig cewch ddewis i hyfforddi er budd datblygiad personol yn unig, neu mi allwch fentro i fyd o feltiau o wahanol liwiau, ac hyd yn oed cystadlu!

Clwb Jiwdo

Cynhelir Clwb Jiwdo Pellennig yn wythnosol yn Ysgol y Graig, Llangefni ar nos Iau:


6:30-8:00pm @ £3.50 y sesiwn

 

Cynhelir y dosbarthiadau yn Gymraeg.

Mae'n ofynnol i ymaelodi gyda Chymdeithas Jiwdo Cymru ar ol 4 sesiwn.

 

Judo is a great way to keep fit, learn a new skill and a great method of self-defence. With it's roots in Japan, and the Samurai tradition, Jigoro Kano invented Judo (soft art).

Judo is a massive sport world wide, and an olympic sport since 1964.

By joining our judo club you'll have the opportunity to practice for personal development, work your way through the grading system and even compete in competitions! 

Judo Club

The club is held through the medium of Welsh, and it's doors are open to everyone.

The club is held every week at Ysgol y Graig Llangefni:

6:30-8:00@ £3.50 per session

After the first 4 sessions it is required that you join the Welsh Judo Association.