Lluniau taith y clwb llynedd i Les Deux Alpes. Gwybodaeth yma yn fuan am daith gaeaf 2018/19.

Mewn cydweithrediad gyda Menter Iaith Conwy rydym yn cynnal clwb eirafyrddio a sgio wythnosol, cyfrwng Cymraeg rhwng Tachwedd a Mai. Mae croeso i bawb.

Rydym yn cyfarfod ar lethr sgio Llandudno rhwng 7pm-9pm ar nos Fawrth. £20 y sesiwn.

 Mae croeso i aelodau ymuno gyda ni ar deithiau i Chill Factore, yr Alban a'r Alpau, ond nid yw'n ofynol.

 

 

 

This club is held through the medium of Welsh, we work with Menter Iaith Conwy to hold a weekly ski and snowboard club between November and May.

We meet at Llandudno Ski Slope between 7pm-9pm on Tuesday nights.

You can learn how to Ski or Snowboard for £15 which includes all equipment. A number of trips are organised every season, to the Chill Factore, Scotland and the Alps. All members are welcome on these but it is not a necessity.